H2H

6

Домакин - Белгия

Този турнир

W X0 X0 L X2 0.0 - 1.5 на игра

# Белгия

6

Гост - Белгия

Този турнир

W X2 X3 L X1 1.5 - 1.3 на игра

# международен: Приятелски международни срещи HT FT

# Европа: Световна Купа Квалификация, Европа HT FT

# Полша

6

Домакин - Белгия

Този турнир

W X2 X2 L X2 1.3 - 1.2 на игра

# международен: Приятелски международни срещи HT FT

# Европа: Световна Купа Квалификация, Европа HT FT