H2H

6

Домакин - Юргорден

Този турнир

W X0 X0 L X0

# Юргорден

6

Гост - Юргорден

Този турнир

W X3 X2 L X1 2.2 - 1.5 на игра

# АПОЕЛ

6

Домакин - Юргорден

Този турнир

W X3 X3 L X0 1.2 - 0.5 на игра

# Кипър: Първа дивизия HT FT