Free player
PREM STATS
Брой на играчите
-
Чуждестранните играчи
-
Аредна възраст
-
Обща пазарна стойност
-
Free player Последни новини 2024 Такса за прехвърляне: -
Прехвърляне Дата
Играчи
Възраст
нация
Новопривлечени
Напускащи
Пазарна цена
Такса за прехвърляне
15/07/2024
24
€225,000
Освободен
-
15/07/2024
29
€125,000
Освободен
-
15/07/2024
27
€225,000
Освободен
-
15/07/2024
31
€100,000
Освободен
-
15/07/2024
31
€125,000
Освободен
-
13/07/2024
25
€275,000
Освободен
-
12/07/2024
30
€200,000
Освободен
-
12/07/2024
19
€50,000
Освободен
-
12/07/2024
29
-
-
undefined200,000
Подписан
-
12/07/2024
23
€400,000
Освободен
-
12/07/2024
29
€250,000
Освободен
-
12/07/2024
33
€250,000
Освободен
-
12/07/2024
30
undefined175,000
Освободен
-
12/07/2024
22
undefined75,000
Подписан
-
12/07/2024
28
€400,000
Подписан
-
12/07/2024
24
€800,000
Освободен
-
12/07/2024
25
€150,000
Освободен
-
12/07/2024
23
€300,000
Освободен
-
12/07/2024
29
€125,000
Освободен
-
12/07/2024
33
€125,000
Освободен
-
11/07/2024
24
€25,000
Освободен
-
11/07/2024
22
€50,000
Освободен
-
11/07/2024
23
€200,000
Освободен
-
11/07/2024
21
undefined50,000
Освободен
-
11/07/2024
21
€25,000
Освободен
-
11/07/2024
32
€150,000
Освободен
-
11/07/2024
25
€700,000
Освободен
-
11/07/2024
23
-
-
undefined25,000
Подписан
-
11/07/2024
26
€100,000
Освободен
-
11/07/2024
25
€50,000
Освободен
-
11/07/2024
29
€1.2M
Освободен
-
11/07/2024
28
undefined150,000
Освободен
-
11/07/2024
31
undefined50,000
Подписан
-
11/07/2024
24
€100,000
Освободен
-
11/07/2024
33
€10,000
Освободен
-
11/07/2024
24
undefined25,000
Освободен
-
11/07/2024
30
€50,000
Освободен
-
11/07/2024
29
€175,000
Освободен
-
11/07/2024
27
€75,000
Освободен
-
11/07/2024
28
€400,000
Освободен
-
11/07/2024
22
€200,000
Освободен
-
11/07/2024
26
undefined50,000
Освободен
-
11/07/2024
35
€100,000
Освободен
-
10/07/2024
31
€500,000
Освободен
-
10/07/2024
34
undefined200,000
Освободен
-
10/07/2024
27
€400,000
Освободен
-
10/07/2024
25
-
Освободен
-
10/07/2024
24
undefined75,000
Подписан
-
10/07/2024
32
undefined75,000
Освободен
-
10/07/2024
29
€225,000
Освободен
-
10/07/2024
23
undefined145,000
Освободен
-
10/07/2024
31
€400,000
Освободен
-
10/07/2024
33
€50,000
Освободен
-
10/07/2024
28
€250,000
Подписан
-
10/07/2024
32
-
-
€200,000
Подписан
-
10/07/2024
26
€150,000
Освободен
-
10/07/2024
28
undefined300,000
Освободен
-
10/07/2024
29
€350,000
Освободен
-
10/07/2024
29
€200,000
Освободен
-
10/07/2024
-
-
Освободен
-
10/07/2024
-
€25,000
Освободен
-
10/07/2024
32
€1.5M
Освободен
-
10/07/2024
21
€100,000
Освободен
-
09/07/2024
26
€700,000
Освободен
-
09/07/2024
33
undefined200,000
Подписан
-
09/07/2024
33
€1,000,000
Освободен
-
09/07/2024
19
€100,000
Освободен
-
09/07/2024
30
€250,000
Освободен
-
09/07/2024
24
€75,000
Подписан
-
09/07/2024
26
€200,000
Освободен
-
09/07/2024
25
€200,000
Освободен
-
09/07/2024
26
€250,000
Освободен
-
09/07/2024
26
€150,000
Освободен
-
09/07/2024
35
undefined10,000
Подписан
-
09/07/2024
25
€150,000
Освободен
-
08/07/2024
25
€175,000
Освободен
-
08/07/2024
23
-
Освободен
-
08/07/2024
30
€200,000
Освободен
-
08/07/2024
27
€350,000
Освободен
-
08/07/2024
24
€50,000
Освободен
-
08/07/2024
33
€75,000
Освободен
-
08/07/2024
31
€300,000
Освободен
-
08/07/2024
19
€50,000
Освободен
-
07/07/2024
27
€200,000
Освободен
-
07/07/2024
35
€50,000
Освободен
-
07/07/2024
27
€350,000
Освободен
-
07/07/2024
28
-
-
undefined125,000
Подписан
-
07/07/2024
27
€125,000
Освободен
-
07/07/2024
29
-
-
€200,000
Подписан
-
07/07/2024
34
€25,000
Освободен
-
06/07/2024
23
€100,000
Освободен
-
06/07/2024
21
-
Освободен
-
06/07/2024
31
€100,000
Подписан
-
06/07/2024
26
€450,000
Освободен
-
06/07/2024
30
€325,000
Освободен
-
06/07/2024
32
€150,000
Освободен
-
05/07/2024
30
€75,000
Освободен
-
05/07/2024
36
undefined50,000
Подписан
-
05/07/2024
28
undefined250,000
Освободен
-
05/07/2024
25
€300,000
Подписан
-
05/07/2024
27
€200,000
Освободен
-
05/07/2024
27
€50,000
Освободен
-
05/07/2024
31
undefined175,000
Подписан
-
05/07/2024
30
€250,000
Подписан
-
05/07/2024
32
€150,000
Освободен
-
05/07/2024
26
€50,000
Освободен
-
05/07/2024
29
€175,000
Освободен
-
05/07/2024
30
€300,000
Освободен
-
05/07/2024
25
€300,000
Освободен
-
05/07/2024
27
€175,000
Подписан
-
05/07/2024
32
€150,000
Освободен
-
05/07/2024
27
undefined75,000
Подписан
-
05/07/2024
24
€10,000
Освободен
-
04/07/2024
22
€100,000
Освободен
-
04/07/2024
31
€350,000
Освободен
-
04/07/2024
30
€300,000
Освободен
-
04/07/2024
21
€175,000
Освободен
-
04/07/2024
29
-
-
€200,000
Подписан
-
04/07/2024
21
€400,000
Освободен
-
04/07/2024
29
€150,000
Освободен
-
04/07/2024
25
€100,000
Освободен
-
04/07/2024
26
€125,000
Освободен
-
04/07/2024
22
€150,000
Освободен
-
04/07/2024
22
€50,000
Освободен
-
04/07/2024
24
-
-
undefined25,000
Подписан
-
04/07/2024
27
€1,000,000
Освободен
-
04/07/2024
-
€75,000
Освободен
-
04/07/2024
25
€100,000
Освободен
-
04/07/2024
26
€125,000
Освободен
-
04/07/2024
25
€50,000
Освободен
-
04/07/2024
27
undefined150,000
Подписан
-
04/07/2024
-
€50,000
Освободен
-
04/07/2024
26
€450,000
Освободен
-
04/07/2024
27
€100,000
Освободен
-
04/07/2024
24
€25,000
Освободен
-
04/07/2024
30
€400,000
Освободен
-
04/07/2024
22
€25,000
Освободен
-
04/07/2024
28
-
-
€50,000
Подписан
-
04/07/2024
27
undefined75,000
Освободен
-
04/07/2024
25
€150,000
Освободен
-
03/07/2024
27
undefined450,000
Подписан
-
03/07/2024
41
undefined100,000
Освободен
-
03/07/2024
33
€100,000
Освободен
-
03/07/2024
20
undefined25,000
Освободен
-
03/07/2024
26
€250,000
Освободен
-
03/07/2024
31
€100,000
Освободен
-
03/07/2024
29
€50,000
Освободен
-
03/07/2024
30
€275,000
Освободен
-
03/07/2024
28
€300,000
Освободен
-
03/07/2024
24
€50,000
Освободен
-
03/07/2024
23
€150,000
Освободен
-
03/07/2024
28
€300,000
Освободен
-
03/07/2024
29
€250,000
Освободен
-
03/07/2024
33
€50,000
Освободен
-
03/07/2024
23
€1.8M
Подписан
-
03/07/2024
30
€700,000
Подписан
-
03/07/2024
29
€100,000
Освободен
-
03/07/2024
24
€125,000
Освободен
-
03/07/2024
31
€150,000
Освободен
-
03/07/2024
27
€250,000
Освободен
-
03/07/2024
32
€250,000
Освободен
-
03/07/2024
24
€150,000
Освободен
-
03/07/2024
38
undefined10,000
Освободен
-
03/07/2024
33
€150,000
Освободен
-
03/07/2024
28
€225,000
Освободен
-
03/07/2024
27
€300,000
Освободен
-
03/07/2024
26
€200,000
Освободен
-
03/07/2024
20
€75,000
Освободен
-
03/07/2024
28
€125,000
Освободен
-
03/07/2024
31
-
-
€150,000
Подписан
-
02/07/2024
30
€450,000
Освободен
-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Изстория на трансфери
Няма данни