Άρμπροαθ
Σκωτία
21-22 PREM STATS
Αριθμός παικτών
22
Ξένοι παίκτες
4
Μέση ηλικία
29.8
Συνολική αγοραία αξία
€ 1.83M
Παίκτες Μισθός
-