Μπαστιά
Γαλλία
21-22 PREM STATS
Αριθμός παικτών
25
Ξένοι παίκτες
6
Μέση ηλικία
28.1
Συνολική αγοραία αξία
€ 8.4M
Παίκτες Μισθός
-