Βέλγιο
undefined PREM STATS
Αριθμός παικτών
22
Ξένοι παίκτες
-
Μέση ηλικία
-
Συνολική αγοραία αξία
€ 498.0M
Παίκτες Μισθός
-