Μπέρνλι
Αγγλία
21-22 PREM STATS
Αριθμός παικτών
31
Ξένοι παίκτες
10
Μέση ηλικία
26.2
Συνολική αγοραία αξία
€ 145.3M
Παίκτες Μισθός
£32.5M