Κλερμόν
Γαλλία
21-22 PREM STATS
Αριθμός παικτών
29
Ξένοι παίκτες
12
Μέση ηλικία
25.2
Συνολική αγοραία αξία
€ 38.0M
Παίκτες Μισθός
€2.6M