Λα Κορούνια
Ισπανία
21-22 PREM STATS
Αριθμός παικτών
27
Ξένοι παίκτες
9
Μέση ηλικία
26.7
Συνολική αγοραία αξία
€ 8.9M
Παίκτες Μισθός
-
Μεταγραφή Μεταγραφή: -€ 1.7M
Έτος:
Transfers in
Αποδεικνύονται (€ 1.7M)
Υψηλής καθαρής αξίας παίκτες