Αγγλία U21
21-22 PREM STATS
Αριθμός παικτών
24
Ξένοι παίκτες
-
Μέση ηλικία
-
Συνολική αγοραία αξία
€ 201.0M
Παίκτες Μισθός
-