Σάντα Κόλομα
Ανδόρα
21-22 PREM STATS
Αριθμός παικτών
47
Ξένοι παίκτες
27
Μέση ηλικία
29.7
Συνολική αγοραία αξία
€ 1.77M
Παίκτες Μισθός
-
Υψηλής καθαρής αξίας παίκτες