Τβέντε
Βασίλειο των Κάτω Χωρών
21-22 PREM STATS
Αριθμός παικτών
30
Ξένοι παίκτες
13
Μέση ηλικία
23.4
Συνολική αγοραία αξία
€ 23.8M
Παίκτες Μισθός
€2.9M
Μεταγραφή Μεταγραφή: -€ 4.2M
Έτος:
Transfers in
Αποδεικνύονται (€ 4.2M)