Λέστερ
Αγγλία
21-22 PREM STATS
Αριθμός παικτών
28
Ξένοι παίκτες
19
Μέση ηλικία
25.8
Συνολική αγοραία αξία
€ 550.1M
Μεταγραφή Μεταγραφή: € 46.0M
Έτος:
Transfers in (€ 48.0M)
Αποδεικνύονται (€ 2.0M)