Λιλ
Γαλλία
21-22 PREM STATS
Αριθμός παικτών
37
Ξένοι παίκτες
29
Μέση ηλικία
23.2
Συνολική αγοραία αξία
€ 269.2M
Παίκτες Μισθός
€23.9M