Λουξεμβούργο
undefined PREM STATS
Αριθμός παικτών
29
Ξένοι παίκτες
-
Μέση ηλικία
-
Συνολική αγοραία αξία
€ 26.18M
Παίκτες Μισθός
-