Μολδαβία
undefined PREM STATS
Αριθμός παικτών
25
Ξένοι παίκτες
-
Μέση ηλικία
29.5
Συνολική αγοραία αξία
€ 7.38M
Παίκτες Μισθός
-
Μεταγραφή
Έτος:
Υψηλής καθαρής αξίας παίκτες