Πορτογαλία U20
2019 PREM STATS
Αριθμός παικτών
20
Ξένοι παίκτες
-
Μέση ηλικία
-
Συνολική αγοραία αξία
€ 4.35M
Παίκτες Μισθός
-