Γκενκ
Βέλγιο
21-22 PREM STATS
Αριθμός παικτών
29
Ξένοι παίκτες
18
Μέση ηλικία
22.5
Συνολική αγοραία αξία
€ 134.2M
Παίκτες Μισθός
€9.7M
Μεταγραφή Μεταγραφή: € 3.55M
Έτος:
Transfers in (€ 16.45M)
Αποδεικνύονται (€ 12.9M)