Μπέτις
Ισπανία
21-22 PREM STATS
Αριθμός παικτών
32
Ξένοι παίκτες
11
Μέση ηλικία
25.4
Συνολική αγοραία αξία
€ 220.7M
Παίκτες Μισθός
€43.6M