Βαλένθια
Ισπανία
21-22 PREM STATS
Αριθμός παικτών
32
Ξένοι παίκτες
18
Μέση ηλικία
23.7
Συνολική αγοραία αξία
€ 3.15M
Παίκτες Μισθός
€54.8M
Μεταγραφή Μεταγραφή: € 8.5M
Έτος:
Transfers in (€ 8.5M)
Αποδεικνύονται