Λαντσιάνο
Ιταλία
13-14 PREM STATS
Αριθμός παικτών
3
Ξένοι παίκτες
1
Μέση ηλικία
27.7
Συνολική αγοραία αξία
-
Μεταγραφή
Έτος:
Υψηλής καθαρής αξίας παίκτες