Γκιμαράες Β
Πορτογαλία
21-22 PREM STATS
Αριθμός παικτών
16
Ξένοι παίκτες
8
Μέση ηλικία
23.6
Συνολική αγοραία αξία
€ 6.08M
Γκιμαράες Β Πρόγραμμα 21-22
ΣΕΠ 2021
Επόμενο
No data
Γκιμαράες Β Αποτελέσματα
Προηγούμενος
ΣΕΠ 2021
No data