Γκιμαράες Β
Πορτογαλία
undefined PREM STATS
Αριθμός παικτών
16
Ξένοι παίκτες
8
Μέση ηλικία
23.6
Συνολική αγοραία αξία
€ 5.2M
Παίκτες Μισθός
-
Υψηλής καθαρής αξίας παίκτες
4
Maga D
€ 0.275M
6
Kiko M
€ 0.15M
7
Edson Justino F
€ 0.125M
9
Wei Huang D
€ 0.075M
10
Joao·Bruno M
€ 0.05M