Lineups
Stadion Za Vodojemem
4-4-2 4-4-2
Chrudim
Chrudim
Pavel Jirousek Coach
Dukla Prague
Dukla Prague
Bohuslav Pilny Coach
14
46'
22
87'
11
87'
23
79'
12
46'
19
20