อัตราการจ่าย
H2H
Live
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
สายเงิน
กระจาย
Albuquerque Isotopes
4
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
9
1
1.83
- 1.5 2.20
Reno Aces
7
0
0
1
0
3
0
0
3
0
0
5
1
1.91
+1.5 1.67
Pacific Coast League 2022/08/14 08:35:00
ห้องแชต 0
    ข้อความใหม่
    0 /200 ส่ง