อัตราการจ่าย
H2H
Live
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
สายเงิน
กระจาย
Albuquerque Isotopes
3
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
8
3
-
- -
Round Rock Express
8
0
3
0
0
3
2
0
0
0
0
11
1
-
- -
Pacific Coast League 2022/05/25 08:35:00
ห้องแชต 0
    ข้อความใหม่
    0 /200 ส่ง