เต็มเวลา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
E
Centrales
0
0
2
0
2
0
4
0
0
8
0
0
Ganaderos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Liga Elite 2022/12/01 02:00:00
ห้องแชต
    ข้อความใหม่
    # 0 /200 #
    # Hide chat