อัตราการจ่าย
H2H
Live
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
สายเงิน
กระจาย
Columbus Clippers
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
8
2
1.87
+1.5 1.45
Nashville Sounds
5
0
0
0
0
1
2
0
2
0
0
9
0
1.87
- 1.5 2.75
International League 2022/07/05 06:35:00
ห้องแชต 0
    ข้อความใหม่
    0 /200 ส่ง