อัตราการจ่าย
H2H
Live
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
สายเงิน
กระจาย
Nashville Sounds
6
1
0
0
2
0
0
0
0
2
1
12
0
2.65
+1.5 1.87
Gwinnett Stripers
7
2
0
0
3
0
0
0
0
0
2
8
1
1.50
- 1.5 1.87
International League 2022/08/14 08:05:00
ห้องแชต 0
    ข้อความใหม่
    0 /200 ส่ง