อัตราการจ่าย
H2H
Live
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
สายเงิน
กระจาย
Salt Lake Bees
8
1
1
0
1
0
0
0
5
X
0
11
3
Sacramento River Cats
4
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
5
1
Pacific Coast League 2022/08/14 08:35:00
ห้องแชต 0
    ข้อความใหม่
    0 /200 ส่ง