อัตราต่อรองเริ่มต้น
อัตราต่อรองก่อนการแข่งขัน
To win
-
-
-
-
กระจาย
-
-
-
-
รวมคะแนน
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
26
24
23
25
98
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
24
20
23
22
89
EuroLeague 2022/12/03 03:30:00
0 Timeout
0 Foul
0
3 Points
0
0
2 Points
0
0
Free throws
0
0 Timeout
0 Foul
Play by Play
00:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
End Game
98-89
00:04
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Def Rebound (6)
98-89
00:04
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Free Throw (6/8 - 21 pt)
98-89
00:04
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (6/7 - 21 pt)
98-89
00:04
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
In
98-88
00:04
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Out
98-88
00:04
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
98-88
00:04
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
98-88
00:04
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (4)
98-88
00:04
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Foul (2)
98-88
00:09
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Out
98-88
00:09
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
In
98-88
00:09
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Free Throw In (9/9 - 23 pt)
98-88
00:09
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Free Throw In (8/8 - 22 pt)
97-88
00:09
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Foul Drawn (7)
96-88
00:09
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (4)
96-88
00:31
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (2/2 - 4 pt)
96-88
00:31
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (1/1 - 3 pt)
96-87
00:31
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (2)
96-86
00:31
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Foul (1)
96-86
00:48
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Free Throw In (3/4 - 10 pt)
96-86
00:48
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Free Throw In (2/3 - 9 pt)
95-86
00:48
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Foul Drawn (2)
94-86
00:48
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (3)
94-86
00:48
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Def Rebound (2)
94-86
00:48
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
94-86
00:56
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
94-86
00:56
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
94-86
00:56
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Time Out (2)
94-86
00:56
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Free Throw In (7/7 - 21 pt)
94-86
00:56
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Free Throw In (6/6 - 20 pt)
93-86
00:56
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Foul Drawn (6)
92-86
00:56
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (1)
92-86
01:07
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Time Out (2)
92-86
01:21
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Def Rebound (5)
92-86
01:23
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Two Pointer (11/14 - 36 pt)
92-86
01:39
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Out
92-86
01:39
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
In
92-86
01:38
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Two Pointer (4/10 - 19 pt)
92-86
02:01
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (11/12 - 36 pt)
90-86
02:01
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (10/11 - 35 pt)
90-85
02:01
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (10)
90-84
02:01
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Foul (3)
90-84
02:09
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (4)
90-84
02:11
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Missed Two Pointer (4/8 - 14 pt)
90-84
02:40
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Assist (1)
90-84
02:42
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Three Pointer (3/5 - 20 pt)
90-84
03:02
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Free Throw In (6/8 - 14 pt)
90-81
03:02
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
89-81
03:02
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
89-81
03:02
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
89-81
03:02
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
89-81
03:02
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Foul Drawn (6)
89-81
03:02
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (2)
89-81
03:02
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Two Pointer (4/7 - 13 pt)
89-81
03:19
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Def Rebound (1)
87-81
03:21
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Three Pointer (1/5 - 7 pt)
87-81
03:33
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Out
87-81
03:33
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
In
87-81
03:33
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (9)
87-81
03:33
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Foul (4)
87-81
03:39
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Two Pointer (3/9 - 17 pt)
87-81
03:53
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Foul Drawn (5)
85-81
03:53
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (3)
85-81
04:20
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (11/13 - 34 pt)
85-81
04:26
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (2)
85-79
04:28
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Missed Two Pointer (2/8 - 15 pt)
85-79
04:47
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (10/12 - 32 pt)
85-79
04:54
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Two Pointer (3/4 - 6 pt)
85-77
04:56
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Off Rebound (4)
83-77
04:57
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Missed Two Pointer (2/7 - 15 pt)
83-77
05:01
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Steal (2)
83-77
05:02
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Turnover (8)
83-77
05:07
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
83-77
05:07
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
83-77
05:07
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Time Out (1)
83-77
05:07
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Two Pointer (2/3 - 4 pt)
83-77
05:07
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Off Rebound (3)
81-77
05:08
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Missed Two Pointer (2/6 - 15 pt)
81-77
05:33
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Out
81-77
05:33
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Out
81-77
05:33
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
In
81-77
05:33
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
In
81-77
05:33
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Turnover (1)
81-77
05:57
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
In
81-77
05:57
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Out
81-77
05:57
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Turnover (2)
81-77
06:00
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Off Rebound (3)
81-77
06:01
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Block (2)
81-77
06:03
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Shot Rejected (1)
81-77
06:03
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Missed Two Pointer (1/5 - 3 pt)
81-77
06:23
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (9/10 - 30 pt)
81-77
06:23
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
81-76
06:23
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
81-76
06:23
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
81-76
06:23
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
81-76
06:23
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (8)
81-76
06:23
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Foul (3)
81-76
06:23
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (9/11 - 29 pt)
81-76
06:38
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Assist (2)
81-74
06:39
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Three Pointer (2/2 - 12 pt)
81-74
06:47
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Out
78-74
06:47
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
In
78-74
06:47
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Time Out (1)
78-74
06:47
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Foul Drawn (2)
78-74
06:47
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (1)
78-74
06:57
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Def Rebound (2)
78-74
06:59
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Three Pointer (2/4 - 7 pt)
78-74
07:18
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (2)
78-74
07:20
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Missed Three Pointer (1/3 - 8 pt)
78-74
07:47
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Two Pointer (8/10 - 27 pt)
78-74
08:06
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Def Rebound (1)
78-72
08:06
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Missed Free Throw (1/2 - 8 pt)
78-72
08:06
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Free Throw In (1/1 - 8 pt)
78-72
08:06
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Foul Drawn (1)
77-72
08:06
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (2)
77-72
08:22
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (8/9 - 25 pt)
77-72
08:22
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Free Throw In (7/8 - 24 pt)
77-71
08:22
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
77-70
08:22
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
77-70
08:22
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul Drawn (7)
77-70
08:22
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Foul (2)
77-70
08:36
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Free Throw In (5/7 - 11 pt)
77-70
08:36
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Free Throw In (4/6 - 10 pt)
76-70
08:36
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Foul Drawn (5)
75-70
08:36
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Foul (2)
75-70
08:58
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Three Pointer (1/2 - 23 pt)
75-70
09:14
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Two Pointer (2/2 - 7 pt)
75-67
09:38
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Def Rebound (1)
73-67
09:40
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Three Pointer (0/1 - 0 pt)
73-67
09:44
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Off Rebound (1)
73-67
09:47
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Missed Two Pointer (1/3 - 7 pt)
73-67
10:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
73-67
10:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Out
73-67
10:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
73-67
10:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
In
73-67
10:00
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
In
73-67
10:00
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
In
73-67
10:00
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Out
73-67
10:00
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
In
73-67
10:00
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Out
73-67
10:00
เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค
Out
73-67
10:00
มัคคาบี้เทลอาวีฟ
Begin Period
73-67
ตารางคะแนน
ไม่มีข้อมูล
ผู้เล่นหลัก
Points
Rebounds
แอสซิสต์