รายชื่อผู้เล่น
Al Nahyan Stadium
4-2-3-1 4-4-2
36
30'
6.9
26
77'
6.8
15
87'
6.9
42
78'
88'
6.8
6.7
50
86'
6.3
45
87'
6.7
34
86'
6.3
38
78'
6.7
6.2
บาดเจ็บหรือถูกพักการเล่น