รายชื่อผู้เล่น
The Chorley Group Victory Park Stadium
5-3-2 3-4-1-2