รายชื่อผู้เล่น
Rajamangala National Stadium
วันที่มีเมฆมาก 31°C
4-1-4-1 4-2-3-1
8
66'
6.8
6
63'
7.4
19
75'
6.7
5
72'
6.3
20
89'
6.4
19
84'
6.1
2
66'
6.3
25
84'
5.9
17
66'
6.0
8
63'
5.8
21
13
31
27