รายชื่อผู้เล่น
Versluys Arena
มีเมฆบางส่วน 4°C
5-3-2 3-4-1-2
บาดเจ็บหรือถูกพักการเล่น