รายชื่อผู้เล่น
Florian-Krygier-Stadion
มีเมฆมากกับมีฝนตก 18°C
4-1-4-1 4-3-3