รายชื่อผู้เล่น
Stadion Essen
5-4-1 4-1-4-1
บาดเจ็บหรือถูกพักการเล่น