รายชื่อผู้เล่น
บาดเจ็บหรือถูกพักการเล่น
32
3
Dustin Bomheuer
Cruciate Ligament Rupture
24
Dominik Prokop
Meniscal Injury
15
Henry Rorig
Torn Muscle Fibre
17
Florian-Horst Carstens
Torn Muscle Fibre
22
Marvin Ajani
groin strain