เฮอร์ซอก, อะรอน
จำนวนย์ :
11
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
178
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
-
30 มกราคม 1998
22
สถานะทางสังคม
€ 0.105M
แชมป์
No data
No data