แอดเดียน สตานีเลวิค
จำนวนย์ :
30
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
186
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
70
22 กุมภาพันธ์ 2000
20
สถานะทางสังคม
€ 0.2M
แชมป์
No data
No data