อิแรม คาเบอรา
จำนวนย์ :
19
ตำแหน่ง :
F
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
180
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
78
21 ตุลาคม 1987
34
สถานะทางสังคม
€ 0.1M
แชมป์
No data
No data