อัลบิน กรานลุน
ฟินแลนด์
สตัล เมยเลค
จำนวนย์ :
-
ตำแหน่ง :
D
ฟุต :
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ :
31 ธันวาคม 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
178
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
72
01 กันยายน 1989
31
สถานะทางสังคม
€ 0.4M
แชมป์
Finnish champion X1
Finnish champion
2016
มาเรียฮามน์
Finnish cup winner X1
Finnish cup winner
2015
มาเรียฮามน์
No data