อัลเปอร์ อูลูแดค
ตุรกี
Anadolu Selcukluspor
จำนวนย์ :
25
ตำแหน่ง :
D
ฟุต :
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2021
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
180
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
81
11 ธันวาคม 1990
31
สถานะทางสังคม
€ 0.225M
แชมป์
No data
No data