คริสเตียค คูเอวา
จำนวนย์ :
10
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2021
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
169
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
65
23 พฤศจิกายน 1991
28
สถานะทางสังคม
€ 4.0M
แชมป์
Chilean Champion X1
Chilean Champion
2013
เวียดนาม
Peruvian Champion X2
Peruvian Champion
2009/2010
ซีดี ยูเอสเอ็มพี
Peruvian Champion
2007/2008
ซีดี ยูเอสเอ็มพี
No data