คลาวดิโอ ราโมส
โปรตุเกส
เอฟ ซี ปอรโท บี
จำนวนย์ :
14
ตำแหน่ง :
G
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2024
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
183
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
83
16 พฤศจิกายน 1991
28
สถานะทางสังคม
€ 1.6M
แชมป์
Champion 2nd League Portugal X1
Champion 2nd League Portugal
2015
ซีดี ตอนเดล่า
No data