คอเนอร์ ฮาร์ซาร์ด
ไอร์แลนด์เหนือ
Celtic FC
จำนวนย์ :
65
ตำแหน่ง :
G
ฟุต :
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ :
31 พฤษภาคม 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
194
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
-
05 มีนาคม 1998
22
สถานะทางสังคม
€ 0.1M
แชมป์
Scottish champion X3
Scottish champion
2018/2019
Celtic FC
Scottish champion
2017/2018
Celtic FC
Scottish champion
2016/2017
Celtic FC
No data