ดาร์โก บราซานาค
เซอร์เบีย
ซีเอ โอซาซูน่า
จำนวนย์ :
8
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2022
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
178
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
73
12 กุมภาพันธ์ 1992
28
สถานะทางสังคม
€ 1.6M
แชมป์
Serbian champion X5
Serbian champion
2016/2017
เอฟเค ปราทิแซน
Serbian champion
2014/2015
เอฟเค ปราทิแซน
Serbian champion
2012/2013
เอฟเค ปราทิแซน
Serbian champion
2010/2011
เอฟเค ปราทิแซน
Serbian champion
2009/2010
เอฟเค ปราทิแซน
Serbian cup winner X2
Serbian cup winner
2015/2016
เอฟเค ปราทิแซน
Serbian cup winner
2010/2011
เอฟเค ปราทิแซน
No data