เดจาน เคอร์เคซ
เซอร์เบีย
ซีดี มาฟรา
จำนวนย์ :
26
ตำแหน่ง :
D
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2024
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
190
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
74
20 มกราคม 1996
25
สถานะทางสังคม
€ 0.65M
แชมป์
No data
No data