ดจิบริล เดียเนสซีย์
จำนวนย์ :
-
ตำแหน่ง :
F
ฟุต :
ซ้าย
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2021
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
182
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
66
29 มีนาคม 1996
24
สถานะทางสังคม
€ 0.3M
แชมป์
No data
No data