Domen Črnigoj
สโลวีเนีย
เวเนเซีย
จำนวนย์ :
33
ตำแหน่ง :
M
ฟุต :
ขวา
สัญญาหมดอายุ :
30 มิถุนายน 2020
PLAYER INFO
ความสูง (ซม.)
185
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
67
18 พฤศจิกายน 1995
25
สถานะทางสังคม
€ 0.8M
แชมป์
Slovenian cup winner X1
Slovenian cup winner
2015
No data